IMEC

Infinito Media Edukativni Centar - IMEC

MISIJA

KOJA JE NAŠA MISIJA?

ZAŠTITA EDUKACIJOM

Misija - IMEC

Cilj nam je da unapredimo zaštitu dece i odraslih na internetu edukacijom o digitalnom obrazovanju, a posebno edukacijom dece i mladih o značaju internet portala, štampanih publikacija, kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda, televizijskog programa, kao i u oblastima formalne edukacije mladih ljudi o bezbednosti na internetu, digitalnom obrazovanju, borbe protiv nasilja, pedofilije i droge, o kulturi i očuvanju životne sredine.

KOJA JE NAŠA MISIJA?

ZAŠTITA EDUKACIJOM

Misija - IMEC
Misija - IMEC

Kako bi unapredili zaštitu dece i odraslih na internetu, najvažnije je edukovati ih. Da bi se to postiglo na najbolji mogući način potrebno je imati adekvatnu literaturu jer, iako se dosta stvari može naći na internetu, nije sve verodostojno. Iz tih razloga naša organizacija prikuplja i obrađuje mnoge naučne i stručne knjige, seminarske radove, članke, ... prvenstveno u oblasti digitalnog obrazovanja, a potom i u oblasti marketinga na internetu, kao i u oblasti medija.

Kako bi unapredili zaštitu dece i odraslih na internetu, najvažnije je edukovati ih. Da bi se to postiglo na najbolji mogući način potrebno je imati adekvatnu literaturu jer, iako se dosta stvari može naći na internetu, nije sve verodostojno. Iz tih razloga naša organizacija prikuplja i obrađuje mnoge naučne i stručne knjige, seminarske radove, članke, ... prvenstveno u oblasti digitalnog obrazovanja, a potom i u oblasti marketinga na internetu, kao i u oblasti medija.
Misija - IMEC

Važno je naglasiti da sarađujemo sa lokalnim upravama i samoupravama, ali i sa državnim i evropskim institucijama. Samim tim, imamo u planu da u saradnji sa još nekim organizacijama isplaniramo i održimo stručne skupove, seminare, edukacije i savetovanja ali i druge oblike edukacije u oblasti bezbednosti na internetu, digitalnog obrazovanja, zaštite životne sredine, obrazovanja o medijima, itd.

Važno je naglasiti da sarađujemo sa lokalnim upravama i samoupravama, ali i sa državnim i evropskim institucijama. Samim tim, imamo u planu da u saradnji sa još nekim organizacijama isplaniramo i održimo stručne skupove, seminare, edukacije i savetovanja ali i druge oblike edukacije u oblasti bezbednosti na internetu, digitalnog obrazovanja, zaštite životne sredine, obrazovanja o medijima, itd.
Misija - IMEC

Važno je angažovati stručnjake za rad na edukaciji dece i mladih u oblasti bezbednosti na internetu, digitalnog obrazovanja i marketinga na internetu i sve stvari vezane za medije, kao i za sprovođenje aktivnosti na elektronskim medijima – društvenih mreža, internet portala, štampanih publikacija, kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.

Važno je angažovati stručnjake za rad na edukaciji dece i mladih u oblasti bezbednosti na internetu, digitalnog obrazovanja i marketinga na internetu i sve stvari vezane za medije, kao i za sprovođenje aktivnosti na elektronskim medijima – društvenih mreža, internet portala, štampanih publikacija, kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.
Misija - IMEC

Nasilje na internetu je sve učestalije u ovom digitalnom dobu. Moramo biti svesni svih opasnosti koje vrebaju na mreži i dati sve od sebe da zaštitimo, kako sebe, tako i druge. Kako bi se to postiglo, važno je da što više ljudi bude digitalno pismeno. Takođe je važno pratiti decu i šta rade na internetu, društvenim mrežama, itd. Zašto? Najlakša meta na internetu jesu deca, kako direktnim kontaktom sa pedofilima, nasilnicima ili prevarantima, tako i sa sadržajem poput videa, slika ili igrica. Sve to ima uticaj na decu i može ostaviti psihičke posledice na osobu. Pored svega toga, svima treba skrenuti pažnju i na narkotike koji su široko rasprostranjeni, a spominju se u skoro svakoj pesmi današnjice i najkritičnija grupa jesu tinejdžeri. Narkotici stvaraju zavisnost, svaki od njih drugačije utiče na psihu i zdravlje osobe, a nijedan uticaj nije pozitivan. IMEC se trudi da tokom svojih seminara ukaže svima na ranjivost na internetu i u društvu kako bi pomogli što većem broju ljudi da se zaštite od pedofilije, nasilja i droge.

Nasilje na internetu je sve učestalije u ovom digitalnom dobu. Moramo biti svesni svih opasnosti koje vrebaju na mreži i dati sve od sebe da zaštitimo, kako sebe, tako i druge. Kako bi se to postiglo, važno je da što više ljudi bude digitalno pismeno. Takođe je važno pratiti decu i šta rade na internetu, društvenim mrežama, itd. Zašto? Najlakša meta na internetu jesu deca, kako direktnim kontaktom sa pedofilima, nasilnicima ili prevarantima, tako i sa sadržajem poput videa, slika ili igrica. Sve to ima uticaj na decu i može ostaviti psihičke posledice na osobu. Pored svega toga, svima treba skrenuti pažnju i na narkotike koji su široko rasprostranjeni, a spominju se u skoro svakoj pesmi današnjice i najkritičnija grupa jesu tinejdžeri. Narkotici stvaraju zavisnost, svaki od njih drugačije utiče na psihu i zdravlje osobe, a nijedan uticaj nije pozitivan. IMEC se trudi da tokom svojih seminara ukaže svima na ranjivost na internetu i u društvu kako bi pomogli što većem broju ljudi da se zaštite od pedofilije, nasilja i droge.

CILJEVI IMEC-A U NAREDNIH 10 GODINA

Misija - IMEC

CILJEVI IMEC-A U NAREDNIH 10 GODINA

Misija - IMEC